SØNDERJYLLAND/SYDSLESVIG

Husflidsudstilling på Højer mølle på mølledagen
Vesteregnens Husflid har igen i år, indgået aftale med Højer mølle om at udstille på møllen og i mølleboligen på den årlige mølledag, - som altid afholdes på landets vind-, og vandmøller den 3. søndag i juni måned, i år bliver det så søndag den 17. juni fra kl. 10.00 til 17.00 Vi planlægger at være der med ca. 12 stande, og håber at der kommer rigtig mange besøgende, desværre har møllen fået amputeret vingerne, så den kan ikke male mel på mølledagen, men der er stadigvæk muligt at komme op i møllen og se den indefra.
Vi har 5-6 stande på mølleloftet hvor der udstilles og arbejdes med træ, ben,horn,sølv, sivflet og sten, så det er noget for de legesyge, de kreative, og dem som gerne vil have fine ting at se og røre ved, og en ”pusse” i sivflet er da heller ikke hverdagskost!
I mølleboligen viser patschworkgruppen et ordentlig udvalg af deres arbejder, og der er tid til en god snak om det i pejsestuen. I storstuen arbejdes der med kniplepinde, strikkepinde, hæklenåle, brodernåle, skyttenåle og alt hvad der tilhører, - her er der fuld gang i arbejdet, - men der er altid tid til en snak, så tag en fridag og kom til Højer på mølledagen 2018.
P.u.v.
Børge Lauridsen

Væveglæde Efter en pause på 30-35 år kontaktede jeg for et årstid siden Midtals Husflids instruktør Birgit Asmussen for at høre, om hun havde en plads til mig i vævestuen. Det havde hun ikke, og der var venteliste. Den kunne jeg komme på, og mens jeg ventede, kunne jeg komme til en væv på Tangshave plejecenter i Nordborg. Der står 5 store væve, og der er 3 ældre brugere af centret, der ivrigt væver på dem en formiddag om ugen, og det er Birgit, der ’kører’ arbejdet i vævestuen sammen med et par frivillige. Med stor glæde tog jeg imod tilbuddet, for som gammel beskæfti- gelsesvejleder var det som at komme tilbage til ergoterapien igen. Dengang arbejdede jeg bl.a. med væve, så det kunne ikke være bedre. Jeg fik en stor Lervad 8 skaftet væv at ’more mig’ med – men inden jeg selv kunne boltre mig med projekter og ideer, var der lige en bomuldstrend på den, der skulle væves færdig til gæstehåndklæder. Det blev en dejlig mulighed for at repetere det, jeg engang havde lært. Væven blev bundet om, og med forskellige tramp- ninger kunne jeg nu fremstille en hel række forskellige gæstehåndklæder, som jeg høstede både ros og anerkendelse for. Det var jo dejligt. Så fulgte et spændende projekt i uld på 8 skafter. Det havde jeg aldrig prøvet før, men det blev en sjov opgave – og nu venter jeg bare på, at jeg får taget mig sammen til at få lavet den vest, jeg har sat væven op til. I en for længst udgået væve-inspirationsbog fandt jeg en dækkeserviet i dobbeltvævning på 8 skafter. Den ville jeg gerne væve i hørgarn – men lidt bredere som en ’Dinner for two’ remse til mit spisebord. Jeg rettede tråd-antallet til og fandt den rigtige kam frem, men desværre var opskriften mangelfuld. Og det i en sådan grad, at både Birgit og jeg var ved at få grå hår i hovedet af at spekulere over, hvordan opgaven skulle løses. I min fortvivlelse smed jeg et nødråb ud på Facebook – og allerede få dage efter var der svar. En studerende fra væveuddannelsen i Skals havde et bud – og med eet fattede jeg sammenhængen – først i søl-rapporten og derefter også i trampningen. (Opskriften angav nemlig ingen trampe-rapport.) Prøvevævningen viste, at jeg ikke havde lavet fejl under opsætningen. Det i sig selv var jo pragtfuldt – og med god hjælp fra helt uventet side kan jeg nu sætte mig til væven på Tangshave og nyde at arbejde ved en stor gedigen væv igen – oven i købet i et hyggeligt, nostalgisk selskab. – En STOR TAK til Birgit Asmussen for at have givet mig den mulighed. Inga L. Selmer Hammer Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 på Bredebro skole, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Årsberetning: a. Formandens beretning b. Kursuslederens beretning 6. Årsregnskaber: a. Foreningens regnskab b. Kursuslederens regnskab 7. Fastsættelse af medlemskontingent 8. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 1 uge før!) 9. Valg til bestyrelse: På valg efter tur er Anna Maria Hansen og Ingrid Hansen 10. Valg af suppleanter: På valg efter tur er Ilse Christensen og Anton Mauritzen 11. Valg af revisor: På valg efter tur Anne Lise Nissen 12. Valg af revisorsuppleant. 13. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen! Foreningen er vært ved efterfølgende kaffebord! Bestyrelsen den 3. marts 2017 WWW.vesteregnens.husflid.dk email: vesteregnenshusflid@gmail.com Dansk Husflidskreds Sydslesvig Hermed indkaldes til Generalforsamling Tirsdag den 6. marts 2018, kl. 20.00 i vort lokale, Oksevejens Skole Alter-Husumer-Weg 207, 24941 Flensburg-Weiche Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren. 4. Godkendelse af årsberetning og regnskab. 5. Drøftelse af aktiviteter i det kommende år. 6. Indkomne forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Vælges for 2 år.) På valg i år er: Næstformand, Ingrid Theis Protokolfører, Monika Hinrichsen 8. Valg af revisor. På valg er: Birthe Fiebrandt (Vælges for 2 år). 9. Eventuelt. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. (Walter Schneider, Twedter Feld 76, 24944 Flensburg) Husflidskredsen er vært ved en kop kaffe / te og en ostemad. Mød talrigt frem og vis dermed, at I støtter vort arbejde. Flensborg, den 1. februar 2018 Med venlig hilsen Bestyrelsen NB: Alm. klubaften fra 19.00 – 20.00 Dansk Husflidskreds Sydslesvig og SSF Sporskifte distrikt inviterer børn og voksne til en PÅSKE - aktivitetsdag lørdag den 10. marts 2018 fra kl. 10.00 – ca. 14.00. Her kan du udfolde dig med at male – klippe – save (dekupørsav) og lime alt det, som du gerne vil have færdig til påske. Materiale til disse aktiviteter vil være til rådighed for alle, som har lyst til at være med. Desuden har vi en del mønstre, som du kan bruge som ide eller også bare overtage direkte til dine egne formål. Sandwich + drikkevarer leverer vi, så alle kan holde en hyggepause ved middagstid. HUSK tilmelding senest den 28. februar 2018 SSF: Klaus Petersen, mobil 0171 7516474 Mail: petersen-k@versanet.de Thomas Hougesen, mobil 0151 67506782 Mail: Hougesen@kirken.de Husflid: Walter Schneider, tlf. 0461-32074 Mail: walterholz2002@gmail.com Sted: Oksevejens Skole, Alter Husumer Weg 207, Flensborg-Sporskifte (i Husflidslokalet/kælderen) Sundeved Husflid Sundeved Husflid gennemfører  for tiden kurser i trædrejning og knipling. Der er et par gange tilbage endnu inden afslutningen lørdag, den 17. marts 2018, hvor der vil være en fælles udstilling fra kl. 10.00 – 15.00 med fri entré på Nydam Skolen i Vester Sottrup. Foreningens årlige generalforsamling finder sted torsdag, den 15. marts 2018 Kl. 19.30 i Aktivitetshuset Alléen, Kirkeallé 9, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse at årsberetning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg til bestyrelsen        på valg er Lydia Stefansen og Lisbeth Godbersen (genvalg modtages) 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde Senest 8 dage før. Formand: Gerd Bargum Petersen tlf. 20 23 23 40 mail: gbp.broue@yahoo.dk   P.b.v. Lisbeth Godbersen Haderslev Husflid Generalforsamling. Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 på Fjelstrupvej 35. Vil du have indflydelse på din forening? Har du ønsker om bestemte ting der skal foregå i foreningen? Vil du være med til at vælge den bestyrelse der tilrette- lægger programmet? Så mød op til generalforsamlingen eller send os nogle forslag. Dagsorden til generalforsamlingen: 1. Velkomst: Valg af ordstyrer og referent. 2. Beretning v. formanden. 3. Aflæggelse af revideret regnskab. 4. Drøftelse af foreningens arbejde det kommende år. 5. Indkomne forslag. a. Nyt navn til foreningen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. a. Valg af næstformand (modtager genvalg) b. Valg af pr. (modtager genvalg) c. Valg af sekretær. d. Valg af suppleanter. e. Valg af revisor og revisorsuppleant. 6. Evt. Ad pkt. 5 Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Husflidsforeningen byder på et mindre traktement. For at vi har mad nok, ville det være dejligt om du tilmeldte dig. Kom og støt op om din forening. Tak. Hyggeaften ved Tina Bonde. Tirsdag den 20. februar kl 19.00. Tag med hvad du har lyst til at lave. Ellers er der mulighed for at lave forskellige sjove ting af friendly plastic. Du kan lave figurer du kan bruge til billeder eller forskellige smykker. Husk tilmelding til Tina Bonde på 40 98 56 50. Foredrag og sange om John Mogensen. Ved Jens Christian Abildskov fra Silkeborg. Tirsdag den 27. februar kl. 19.00 på Bispen. Kreativ messe for kunst håndværk og livsstil på Bispen. Lørdag den 10. kl. 10-17 og søndag den 11. marts. Kl. 10 – 16. Maling på æg ved Tina Elholm Bonde. Torsdag den 15. marts kl. 19.00. Hyggeaften hvor vi doodler ved Tina Bonde. Mandag den 9. april kl. 19.00. Så er der igen en hyggeaften hvor du bare kan tage dit eget håndarbejde med. Men der er også mulighed for at doodle på flere forskellige ting. Bl.a. på disse huse eller på papir til kort. Program for Sundeved Husflid Knipling: 24.2. - 10.3. - 17.3. Nydamskolen, Vester Sottrup Lokale 23 Tilmelding Lydia tlf. 40 15 48 67 Trædrejning: 24+25.2. og 17+18.3. Nydamskolen. Vester Sottrup i Sløjdlokalet Tilmelding Gerd tlf. 20 23 23 40 pbv

Print "Sønderjysk Husflid" ved at klikke på billedet af det herunder: Klik her for at hente nyhedsbrevet FORENINGER: Christiansfeld Husflidsforening Bredebro Husflidsforening Dansk Husflidskreds Sydslesvig Haderslev Husflidsforening Midtals Husflid Midtsønderjyllands Husflidskreds Sundeved Husflid Sønderborg Husflidsforening Vesteregnens Husflidsforening Vojens Husflidsforening Foreningsadresser Forside Bestyrelsen Vedtægter Bladudvalg Foreninger Indlæg til bladet eller til hjemmesiden her, kan sendes til: Jan Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg, tlf. 7447 4206 E-mail: jan.lyngbjorn@gmail.com Her kan du finde nogle af de gamle numre af nyhedsbrevet. Klik på et, og det indlæses: