SØNDERJYLLAND/SYDSLESVIG


Mindeord: Anna Gerts Onsdag den 18. juli døde Anna Gerts, Ballum. Anna har tilbage i 1981 været med til at starte Husflidsforeningen i det der dengang var Bredebro kommune. Indtil sidste år var Anna kursusleder, først i Bredebro og senere blev det til Vesteregnens husflid. Mange timer har Anna brugt på at samle deltagere og starte hold op med kreative fag, hun var en ildsjæl som brændte for husfliden. Husflidsfagene var en livsstil for Anna og når der skulle laves udstillinger, var Leo hendes tro følgesvend og hjælper. Vi er mange der har haft glæde af hendes store arbejde. Anna har også i mange år stået for udstillinger i husfliden, blandt andet på de Sønderjyske Dyrskue, Sønderborg slot og Kiers gård i Højer. I marts måned fik Anna et legat fra Dansk husflids mindefond for mange års indsats i Dansk Husflid Æret være Anna Gerts minde Mindeord: Anton Mauritzen Onsdag den 18. juli sov Anton Mauritzen Visby stille ind. Anton var med til at starte husfliden tilbage i 1981 i det der den gang var Bredebro kommune og blev til Bredebro og omegns husflidsforening. Anton var formand for foreningen indtil 2017 og har været med til mange udstillinger gennem årene inden for husfliden og har blandt andet været at finde på Sønderjysk dyrskue i Åbenrå og Kiers gård i Højer, altid var Anton glad og i godt humør også kendt for sin poetiske åbningstaler på Kiers Gård. På sin stille og rolige måde, så havde Anton altid styr på tingene og stor indsigt i husfliden. I marst måned fik Anton et legat fra Dansk Husflids mindefond for mange års indsats inden for Dansk husflid. Æret være Antons minde Vesteregnens husflid Anna Maria Hansen Vestervang 21 6261 Bredebro Midtals Husflid Forår 2019 Mandag d. 7. jan. Snitning v. Arne Dreier Tlf. 7447 3334 Knipling v. Kirsten Krogh Tlf. 7445 3921 / 2889 9646 (Et hold både eftermiddag og aften) Tirsdag d. 8. jan. Skæftning v. Egon Christensen/ Frank Olsen. Tlf. Egon Mob 2398 2762 Onsdag d. 9. jan. Drejning v. Gunnar Jensen Mob 2661 2634 Mandag d. 14. jan. Drejning v. Gunnar Alt sammen hver anden uge på Fryndesholmskolen = 6 gange Mandag d. 7. jan. Vævning i Nordborg, Henvendelse til Birgit Asmussen Tlf. 7445 3956 Prisen for 6/12 gange er 150/300 kr. + maskinleje 50 kr. Foråret 2019 Vesteregnens Husflid – Medlem af FORA AKTIVITERTER DREJNING I TRÆ, BEN OG HORN Sløjdsalen (indgang fra Birkevej), Distriktsskolen Skærbæk Hver onsdag – 1. gang efter jul den 9. jan. 2019 kl. 19.00 – 21.45. PATCHWORK, ORKIS, STRIKNING OG ANDET Tønder Overbygningsskole Hver 2. onsdag - 1. gang efter jul 16. jan. 2019 Kl. 19.00 – 21.45. KURSER 1 KNIPLING Tønder Overbygningsskole – Instruktør Aase Nilsson Tirsdage – 1. gang efter jul 8. jan. 2019 kl. 19.00 – 21.45. 10 X 3 lektioner – Pris 700,- /600,- kr. 2 KNIPLING Tønder Grundskole – Instruktør Jette Lausen Tirsdage: 5. og 19. feb. 5. og 19. mar. og 2. apr. 2019 kl. 19.00 – 21.45. 5 X 3 lektioner – Pris 400,- /300,- kr. 3 KNIPLING Bredebro Skole – Instruktør Jette Lausen Mandage: 4. og 18. feb. 4. og 18. mar. og 1. apr. 2019 kl. 15.00 – 17.45. 5 X 3 lektioner – Pris 400,-/300,- kr. MASKINSTRIKNING Kiersgaard, Højer – Instruktør Karen Olesen Den 1. - 3. marts 2019 18 lektioner - Pris 975,- /875,- incl. overnatning. GENERALFORSAMLING torsdag den 7. marts kl. 19.00 i Den gamle Bygning, Bredebro Skole, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro (se dagsordenen her i bladet) (Det fortsætter på næste side) TILMELDING og nærmere oplysninger/spørgsmål Ingrid Hansen, Bosholmvej 7, 6261 Bredebro 24 27 57 74, ingrid.hansen.brylle@skolekom.dk Der opgives to priser. Prisen efter skråstregen er gældende for pensionister bosiddende i Tønder Kommune. Alle kan deltage i vore arrangementer. www.vesteregnens.husflid.dk MØLLEDAG PÅ HØJER MØLLE er altid den 3. søndag i juni. I 2019 er det søndag den 16. juni kl. 10.00 – 17.00. Vesteregnens Husflid vil være til stede med husflidsstande. Hermed indkaldes til generalforsamling i Vesteregnens Husflidtorsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00 på Bredebro Skole i Den gamle bygning, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmetæller. 5. Årsberetninger: A. formandens beretning. B. Kursuslederens beretning. 6. Årsregnskaber: A. Foreningens regnskab. B. Kursuslederens regnskab. 7. Fastsættelse af medlemskontingent. 8. Indkomne forslag. 9. Valg til bestyrelsen: På valg efter tur er Gunnar Landergren, Børge Lauridsen Ilse Christensen. 10. Valg af suppleanter: På valg efter tur er Ingrid Hansen Anna Jensen 11. Valg af revisor: På valg efter tur er Anna Jensen. 12. Valg af revisor suppleant: 13. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved efterfølgende kaffebord. Sundeved Husflid Efterårsudstilling i Broagerhus I weekenden den 22. og 23. September afholdt vi vor årlige efterårsudstilling på Broagerhus. Udstillingen har før været afholdt på Cathrinesmindes Teglværksmuseum. Eftersom der er kommet ny struktur i Museum Sønderjylland har vi besluttet at flytte vor udstilling til Broagerhus. I alt var der 35 udstillere fordelt på alle 3 etager i huset. Vi havde indrettet standene, så der var god plads til hver enkelt udstiller, så også publikum havde mulighed for at set de udstille genstande uden at stå på nakken af hinanden. Udstillerne var glade for de nye omgivelser. Som der blev sagt fra flere udstillere, her er dejlig varmt og lyst. 230 betalende gæster besøgte os i de 2 dage udstil- lingen fandt sted, også de besøgende gav udtryk for en rigtig god udstilling i de fantastiske lokaler som der er i Broagerhus. Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Broagerhus og Sundeved Husflid. p.b.v. Gerd Bargum Petersen Sundeved Husflids aktiviteter: Knipling: 10.11. - 24.11. - 19.1.19 - 2.2.19 - 23.2.19 - 9.3.19 - 23.3.19 i lokale 23 på Nydamskolen, V. Sottrup kontakt: Lydia 40154867 Trædrejning: 24. og 25.11.18 - 19. og 20.1.19 - 23. og 24.2.19 - 23. og 24.3.19 i sløjdlokalet på Nydamskolen, .V. Sottrup kontakt: Gerd 20232340 p.b.v. Gerd Bargum Petersen Husflid i Sønderjylland I den sidste weekend i August deltog HiS i arrangementet på havnen i Åbenrå i forbindelse med Kongelig Classic 1855. I alt var vi repræsenteret med 4 stande med forskellige ting indenfor husflid. Eftersom Åbenrå i år var starthavn for sejladsen som foregår fra Åbenrå via Sønderborg til Flensborg, svigtede publikum. Dette nok også pga vejret. Vi løb ind i nogle af de få regnvejrsdage vi har haft i sommer. Vi håber Åbenrå vil blive sluthavn igen til næste år, og at så igen vil blive inviteret til at deltage. p.b.v Gerd Bargum Petersen

Print "Sønderjysk Husflid" ved at klikke på billedet af det herunder: Klik her for at hente nyhedsbrevet Indlæg til bladet eller til hjemmesiden her, kan sendes til: Jan Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg, tlf. 2739 0292 E-mail: jan.lyngbjorn@gmail.com Her kan du finde nogle af de gamle numre af nyhedsbrevet. Klik på et, og det indlæses: