SØNDERJYLLAND/SYDSLESVIG

BestyrelsenVedtægterBladudvalgForeninger

Print Sønderjysk Husflid Klik her for at hente nyhedsbrevet FORENINGER: Christiansfeld Husflidsforening Bredebro Husflidsforening Dansk Husflidskreds Sydslesvig Haderslev Husflidsforening Midtals Husflid Midtsønderjyllands Husflidskreds Sundeved Husflid Sønderborg Husflidsforening Vesteregnens Husflidsforening Vojens Husflidsforening Foreningsadresser Forside Bestyrelsen Vedtægter Bladudvalg Foreninger

Indlæg til bladet eller til hjemmesiden her, kan sendes til: Jan Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg, tlf. 7447 4206 E-mail: jan.lyngbjorn@gmail.com Her kan du finde nogle af de gamle numre af nyhedsbrevet. Klik på et, og det indlæses:

Ordinær generalforsamling Husflid i Sønderjylland den 4. april 2017 kl. 19.30 i Borgerhuset i Rødekro. Kære alle. Den 4. April 2017 er der generalforsamling i Husflid i Sønderjylland, det afholdes i Borgerhuset i Rødekro klokken 19.30. Jeg håber, at rigtig mange kommer til mødet og der er et par stykker som vil med være med i bestyrelsen, da vi kommer til at mangle et par medlemmer, se vedhæftet fil. Med venlig hilsen P.B.V. Inge Schmidt

Dagsorden for generalforsamlingen: Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af stemmetæller. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Kassererens beretning samt budget for 2017. Indkomme forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Hanne Hansen (modtager genvalg) Anton Mouritzen (modtager ikke genvalg) Margit Sørensen (modtager genvalg) Inge Schmidt (modtager genvalg) Valg af suppleanter. Bente Appel Larsen (modtager genvalg) Ilse Christensen (modtager genvalg) Valg af revisorer og suppleant På valg: Jan Lyngbjørn (modtager genvalg) Bente Appel Larsen (modtager genvalg) Eventuelt.

DREJETRÆF 2017 I Husflid i Sønderjylland, den 29. og 30. April i Rødekrohallen Østergade 40, 6230 Rødekro Program: Lørdag - porten åbnes kl. 7.30 Kl. 9.00 Velkomst med kaffe/te og rundstykker Kl. 9.30 Drejning Kl. 10.45 Demonstration på scenen Kl. 12.00 Frokost Kl. 12.30 Drejning Kl. 14.00 Demonstration på scenen Kl. 15.00 Kaffepause Kl. 15.30 Drejning Kl. 16.30 Dagens program slutter. Spåner fejes sammen. Herefter fri drejning. Fælles spisning om aftenen (gullaschret). Pris kr. 69 pr. person. Søndag - porten åbnes kl. 07.30 Kl. 9.00 Kaffe / te og rundstykker Kl. 9.30 Drejning Kl. 10.30 Demonstration på scenen Kl. 12.00 Frokost Kl. 12.30 Drejning Kl. 13.30 Demonstration på scenen Kl. 15.00 Kaffe, derefter afslutning med kåring af vinderne i konkurrencen Kl. 15.30 Oprydning - Alle hjælper med oprydning Kl. 16.00 Tak for denne gang Praktiske oplysninger: For deltagere, der kommer langvejs fra, vil det være muligt at komme ind fredag eftermiddag fra kl. 17. I må selv sørge for aftensmad. Sminge: Allan Olesen vil igen være tilstede. Her vil være rig lejlighed til at supplere udstyr. Køb/Salg/Bytte Tag de ting med, du vil sælge eller bytte. Udstilling: Tag de ting med, du gerne vil vise. Selvgjort: Tag dit hjemmelavede værktøj/jigs og andre finur- ligheder med, så andre kan få glæde af det. Udstyr: Medbring selv drejebænk, understel, værktøj, lamper og træ. Husk træplade til at stille udstyret på , så gulvet ikke bliver beskadiget. Vi vil gerne vide om du skal bruge 220 el. 380 V. Leje af drejebænk: Vi råder over et begrænset antal minidrejebænke, som kan lejes for Kr. 200. Her gælder først til mølle princippet. Du skal dog selv med bringe værktøj og træ. Forplejning: Fri kaffe/te hele weekenden. Morgenmad (kaffe/te og rundstykker) er inkluderet i prisen for træffet. Der vil igen være muligt at bestille smørrebrød til Kr. 25 pr. stk. Se under tilmelding. Overnatning: Overnatning i fællesrum (kantinen – krav fra beredskabsstyrelsen). Camping på det grønne område i forbindelse med hallen. Plads bliver anvist ved ankomst. Der er ingen mulighed for strøm til campingvogne, det er ej heller tilladt at trække kabel ind i hallen. Pris Kr. 100 pr. person. Prisen gælder uanset om i sover ude eller inde. TILMELDING: Bindende tilmelding skal ske til Margit på mail: margitmohair@gmail.com og til Gerd på mail: gbp.broue@yahoo.dk Tlf. Margit 41665639 og Gerd 20232340. I jeres mailtilmelding bedes i anføre hvad i betaler for, se nedenstående muligheder: Deltagergebyr Kr. 500 - Smørrebrød Kr. 25 pr. stk. – Leje af drejeb. Kr. 200 - Aftensmad lørdag Kr. 69 pr. person - Overnatning Kr. 100. Beløbet indbetales på reg. 9797 kontonr. 690880. Tilmeldingsfrist er den 1. April, da vi både skal indberette antal overnattende gæster til Beredskabsstyrelsen, samt skal bestille mad hos cateringfirmaet. Forsikring: Vi gør udtrykkelig opmærksom, at der ikke er tegnet forsikring over arrangementet. Dette gælder både person og tingskader. Det påhviler hver enkelt deltager, at have sine forsikringsforhold i orden. Velkommen til Drejetræf 2017 Drejetræfudvalget i Husflid i Sønderjylland. Haderslev husflid Februar. Besøg i Garn og gaver Haderslev, onsdag den 22. februar kl 19.00 på Nørregade 28. Vi besøger garnbutikken Garn og gaver. Helle vil fortælle lidt om butikken og give tips og ideer. Hun vil både ha ting fra vinter og det nye sommerkatalog. Max deltagerantal 12. Tilmelding til Tina Bonde på 40 98 56 50 Marts. Kreativ messe for kunst – håndværk og livsstil 2017. Lørdag den 11. marts kl. 10-17. Søndag den 12. marts kl. 10-16. Den årlige udstilling med arbejdende stande, salgsudstilling, cafè og tombola. Har du lyst til at leje en stand og udstille/ sælge dine ting, så tilmed dig hos Tina Bonde 40 98 56 50. Det må meget gerne være en arbejdende stand, så man kan se hvordan tingene bliver fremstillet. En stand koster 275 kr.+ en gevinst til tombolaen, incl. Frokost og morgenmad søndag morgen. Leje af borde. Bordene er 180x70, og fylder ikke ret meget, når de er klappet sammen. Men er meget stabile. Så hvis du skal holde fest, udstilling eller andet, kan du leje borde af husflidsforeningen. Det koster 25 kr. pr. bord + transport. Vi har 19 stk. Henvendelse til Ebbe Norspang på 25 12 14 24. Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 Generalforsamling. Vil du have indflydelse på din forening? Har du ønsker om bestemte ting til inspirations aftnerne? Vil du være med til at vælge den bestyrelse der tilrette- lægger programmet? Så mød op til generalforsamlingen eller send os nogle forslag Sønderborg husflid Sæsonafslutning. FORÅRSTUR TIL HØVLEHUSET I BLÅVAND Lørdag d. 8. April 2017. Vi kører i privatbiler direkte til HØVLEHUSET – Værktøjsmuseum Adressen er: GL. MÆLKEVEJ 62 A. Blåvand Start fra Kirkeallé 9 kl. 930 Før rundvisningen spiser vi vores mebragte mad. Høvlehuset serverer en kop kaffe / the, og det er også muligt at købe øl/vand og is. Foreningen sørger for at betale entre og rundvisning. Rundvisning vil tage ca. 1-? timer alt efter spørgelysten. I selve Blåvand er der mange forskellige butikker, som efter eget ønske kan besøges, når vi er færdig ved Høvlehuset. Man kan også lave et stop i Ribe på vejen hjem. Ribe er en utrolig spændende by at bevæge sig rundt i. Tilmelding til Helen på tlf.: 6130 4881 senest 1. april. Helen vil arrangere kørslen. Der er stor aktivitet i husflid i Sønderborg, størst run er der på strikkeholdet og flere trædrejning- shold, det er jo dejligt. Fredag d. 3. Marts kl. 9.31 - 15.30 er der kursus i QUILLING, i husflidslokalerne på Reimersskolen ved Birte Hansen og Ursula Thomsen. Der laves hyacinter, materialer kan købes og værktøj kan lånes. Hvis det frister så meld dig på SMS21728434 eller e-mail Er-urt@hotmail.com Høvlehuset - tekst følger. Venlig hilsen fra Helen.

Sundeved Husflid Sundeved Husflid slutter også i år sine vinter- aktiviteter med en lille udstilling. Denne finder sted på Nydam Skolen i Vester Sottrup lørdag, den 18. marts 2017 fra kl. 10.00 – 15.00 med gratis entré. Der vil være forskellige stande og samtidig er trædrejerne og kniplepigerne i arbejde og vil gerne vise deres ting frem eller snakke med gæsterne. Foreningen byder på kaffe/the samt kage. Er man heldig, kan der også vindes en lille blomst. P.b.v. Lisbeth Godbersen Sundeved Husflid Sundeved Husflid afholder sin årlige general- forsamling tirsdag, den 21. marts 2017 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Alléen, Kirkeallé 9, 6400 Sønderborg (indgang modsat Side af Sønderborg Husflid). Dagsorden Valg af dirigent og referent Aflæggelse af årsberetning ved formanden Aflæggelse af regnskab ved kassereren Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg til bestyrelsen Valg af suppleanter Valg af revisor Valg af revisorsuppleant Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam lingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Formand: Gerd Bargum Petersen tlf. 20 23 23 40 mail:gbp.broue@yahoo.dk Dansk Husflidskreds Sydslesvig Generalforsamling Tirsdag den 7. marts 2017, kl. 20.00 i vort lokale, Oksevejens Skole Adresse: Alter-Husumer-Weg 207, 24941 Flensburg-Weiche Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren. 4. Godkendelse af årsberetning og regnskab. 5. Drøftelse af aktiviteter i det kommende år. 6. Indkomne forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg i år er: Formand, Walter Schneider Kasserer, Eske B. Kjems Bisidder, Helmut Wullf 8. Valg af revisorsuppleant: På valg er Bente Schneider 9. Eventuelt. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest en uge før generalforsam- lingen. (Walter Schneider, Twedter Feld 76, 24944 Flensburg) Husflidskredsen er vært ved en kop kaffe / te og en ostemad. Mød talrigt frem og vis dermed, at I støtter vort arbejde. Flensborg, den 1. februar 2017 Med venlig hilsen Bestyrelsen NB: Alm. klubaften fra 19.00 - 20.00 Dansk Husflidskreds Sydslesvig inviterer børn og voksne til en PÅSKE - aktivitetsdag lørdag den 18. marts 2017 fra kl. 10.00 – ca. 14.00. Her kan du udfolde dig med at male – klippe – save (dekupørsav) og lime alt det, som du gerne vil have færdig til påske. Materiale til disse aktiviteter vil være til rådighed for alle, som har lyst til at være med. Desuden har vi en del mønstre, som du kan bruge som ide eller også bare overtage direkte til dine egne formål. Sandwich + drikkevarer leverer vi, så alle kan holde en hyggepause ved middagstid. HUSK tilmelding senest den 6. marts 2017 SSF: Klaus Petersen, mobil 0171 7516474 Mail: petersen-k@versanet.de Thomas Hougesen, mobil 0151 67506782 Mail: Hougesen@kirken.de Husflid: Walter Schneider, tlf. 0461-32074 Mail: walterholz2002@gmail.com Sted: Oksevejens Skole, Alter Husumer Weg 207, Flensborg-Sporskifte (i Husflidslokalet/kælderen) Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vesteregnens Husflid tirsdag den 2. marts 2017 kl. 19.00 på Bredebro Skole, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmetællere. 5. Årsberetninger: a. Formandens beretning. b. Kursuslederens beretning. 6. Årsregnskaber: a. Foreningens regnskab. b. Kursuslederens regnskab. 7. Fastsættelse af medlemskontingenter: Betaling for at få sendt Husflidsbladet med post. 8. Indkomne forslag. 9. Valg bestyrelse: På valg efter tur er Gunnar Landergren og Børge Lauridsen 10. Valg suppleant: På valg efter tur er Anton Mauritzen og Ilse Christensen 11. Valg Revisor: På valg efter tur er Anne Lise Nissen 12. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før!! Foreningen er vært ved det efterfølgende kaffebord! Bestyrelsen. Vesteregnens husflid – Kort og Godt Lørdag den 11. marts kl. 13.00 – 17.00 på Bredebro skole i biologilokalet. Pris: 30 kr. Få inspiration til konfirmationskort, indbydelser, bordkort m.m. Der er mulighed for at prøve tre forskellige metoder med materialer, der er billige i anskaffelse: Syede kort, kort med papirfoldning i f.eks. gavepapir og tegnede kort (ny ide!). Det er gratis at prøve at lave det første kort inden for hver ”type”. Derudover kan man købe materialer til de næste. Medbring saks og evt. lim og andet man har, der kan bruges. Tilmelding til Anna Gerts 74 71 64 20 www.vesteregnens.husflid.dk Sundeved Husflid Knipling - 25.2.17 - 11.3.17 - 18.3.17 Lokale 24 på Nydamskolen, Vester Sottrup fra kl. 9-15 henvendelse til Lydia Stefansen 74454039 Trædrejning - 25+26.2.17 - 18+19.3.17 fra kl. 9-16 Sløjdlokalet på Nydamskolen. Vester Sottrup henvendelse til Gerd Bargum Petersen 20232340 p.b.v. Gerd Bargum Petersen