SØNDERJYLLAND/SYDSLESVIG

BestyrelsenVedtægterBladudvalgForeninger
Ordinær generalforsamling Husflid i Sønderjylland den 17. april 2018 Kl. 19.00 i Borgerhuset i Rødekro. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetæller. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Formandens beretning. 6. Kassererens beretning samt budget for 2018. 7. Indkomme forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Lotte Anthonsen (modtager ikke genvalg) Gerd Petersen (modtager genvalg) Ebbe Norspang (modtager genvalg) 9. Valg af suppleanter. Ingrid Hansen (modtager genvalg) 10. Valg af revisorer og suppleant På valg: Jan Lyngbjørn (modtager genvalg)? Ingrid Hansen (modtager genvalg) 11. Eventuelt. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. P.B.V. Inge Schmidt DREJETRÆF 2018 i Husflid i Sønderjylland 28. og 29. April i Rødekrohallen, Østergade 40, 6230 Rødekro Program: Lørdag – porten åbnes kl. 7.30 Kl. 9.00 Velkomst med kaffe/te rundstykker Kl. 9.30 Drejning Kl. 10.45 Demonstration på scenen ved Gunnar Nygård Knudsen Kl. 12.00 Frokost Kl. 12.30 Drejning Kl. 14.00 Demonstration på scenen ved Gunnar Nygård Knudsen Kl. 15.00 Kaffepause Kl. 15.30 Drejning Kl. 16.30 Dagens program slutter. Spåner fejes sammen. Herefter fri drejning. Fælles spisning om aftenen. Søndag – porten åbnes kl. 7.30 Kl. 9.00 Kaffe/te rundstykker Kl. 9.30 Drejning Kl. 10.30 Demonstration på scenen ved Gunnar Nygård Knudsen Kl. 12.00 Frokost Kl. 12.30 Drejning Kl. 13.30 Demonstration på scenen ved Gunnar Nygård Knudsen Kl. 15.00 Kaffe, derefter afslutning, samt kåring af vinderne i konkurrencen Kl. 15.30 Oprydning – alle hjælper med oprydning Kl. 16.00 Farvel og tak for denne gang Praktiske oplysninger: For deltagere, som kommer langvejs fra, vil det være muligt at komme ind fredag eftermiddag efter kl. 17. I må selv sørge for aftensmad. Sminge Allan Olesen vil være tilstede om lørdagen. Her er rig lejlighed til at få suppleret udstyret. Bestil hos Allan, så han kan tage det med. Køb/Salg/Bytte Tag de ting med du vil sælge eller bytte. Udstilling Tag ting med du gerne vil vise. Selvgjort Tag dit hjemmelavede værktøj/jigs og andre finurligheder med, så andre kan få glæde af det. Udstyr: Medbring selv drejebænk, understel, værktøj, træ og lampe. Husk plade (masonit, krydsfiner el. lign.) til at stille udstyret på, så gulvet ikke bliver skadet. Vi vil gerne vide om du skal bruge 220 el. 380 V. Leje af drejebænk: Vi råder over et begrænset antal drejebænke, som kan lejes for Kr. 200. Her gælder først til mølle princippet. Forplejning: Fri kaffe/te hele weekenden. Morgenkaffe/te og rundstykker er inkluderet i deltagergebyret. Der vil igen være mulighed for at bestille smørrebrød ved tilmelding kr. 25 pr. stk. aftensmad (gryderet el. lign.) til Kr. 80 pr. person. Overnatning: Overnatning i fællesrum (kantinen – krav fra Beredskabsstyrelsen). Medbring selv soveudstyr. Camping på det grønne område i forbindelse med hallen. Ingen mulighed for strøm, ej heller at trække kabel ind i hallen/forhallen. Pris kr. 100 pr. person pr. nat, dette gælder både inde samt ude. Tilmelding: Bindende tilmelding skal ske til Gerd på mail. NY MAILADRESSE: drejetraef2018@yahoo.com og til Bente mail adr. hal@webspeed.dk Telefon Gerd 20 23 23 40. I jeres mailtilmelding bedes i anføre hvad i betaler for, se nedenståenede muligheder: Deltagergebyr Kr. 600 Leje af drejebænk Kr. 200 Overnatning Kr. 100 pr. person pr. nat Smørrebrød Kr. 25 pr. stk. Aftensmad Kr. 80 pr. person Beløbet indbetales på reg. 9827 ktonr. 8850473618 Indbetaling senest 1. april, da vi både skal indberette til Beredskabet, samt bestille mad hos cateringfirmaet. Forsikring: Vi gør udtrykkelig opmærksom på, der er ikke tegnet nogen form for forsikring over arrangementet. Dette gælder både person og tingskade. Det påhviler derfor hver enkelt deltager at have sine forsikringsforhold i orden. Velkommen til drejetræf 2018 Drejetræfudvalget i Husflid i Sønderjylland Væveglæde Efter en pause på 30-35 år kontaktede jeg for et årstid siden Midtals Husflids instruktør Birgit Asmussen for at høre, om hun havde en plads til mig i vævestuen. Det havde hun ikke, og der var venteliste. Den kunne jeg komme på, og mens jeg ventede, kunne jeg komme til en væv på Tangshave plejecenter i Nordborg. Der står 5 store væve, og der er 3 ældre brugere af centret, der ivrigt væver på dem en formiddag om ugen, og det er Birgit, der ’kører’ arbejdet i vævestuen sammen med et par frivillige. Med stor glæde tog jeg imod tilbuddet, for som gammel beskæfti- gelsesvejleder var det som at komme tilbage til ergoterapien igen. Dengang arbejdede jeg bl.a. med væve, så det kunne ikke være bedre. Jeg fik en stor Lervad 8 skaftet væv at ’more mig’ med – men inden jeg selv kunne boltre mig med projekter og ideer, var der lige en bomuldstrend på den, der skulle væves færdig til gæstehåndklæder. Det blev en dejlig mulighed for at repetere det, jeg engang havde lært. Væven blev bundet om, og med forskellige tramp- ninger kunne jeg nu fremstille en hel række forskellige gæstehåndklæder, som jeg høstede både ros og anerkendelse for. Det var jo dejligt. Så fulgte et spændende projekt i uld på 8 skafter. Det havde jeg aldrig prøvet før, men det blev en sjov opgave – og nu venter jeg bare på, at jeg får taget mig sammen til at få lavet den vest, jeg har sat væven op til. I en for længst udgået væve-inspirationsbog fandt jeg en dækkeserviet i dobbeltvævning på 8 skafter. Den ville jeg gerne væve i hørgarn – men lidt bredere som en ’Dinner for two’ remse til mit spisebord. Jeg rettede tråd-antallet til og fandt den rigtige kam frem, men desværre var opskriften mangelfuld. Og det i en sådan grad, at både Birgit og jeg var ved at få grå hår i hovedet af at spekulere over, hvordan opgaven skulle løses. I min fortvivlelse smed jeg et nødråb ud på Facebook – og allerede få dage efter var der svar. En studerende fra væveuddannelsen i Skals havde et bud – og med eet fattede jeg sammenhængen – først i søl-rapporten og derefter også i trampningen. (Opskriften angav nemlig ingen trampe-rapport.) Prøvevævningen viste, at jeg ikke havde lavet fejl under opsætningen. Det i sig selv var jo pragtfuldt – og med god hjælp fra helt uventet side kan jeg nu sætte mig til væven på Tangshave og nyde at arbejde ved en stor gedigen væv igen – oven i købet i et hyggeligt, nostalgisk selskab. – En STOR TAK til Birgit Asmussen for at have givet mig den mulighed. Inga L. Selmer Hammer Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 på Bredebro skole, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Årsberetning: a. Formandens beretning b. Kursuslederens beretning 6. Årsregnskaber: a. Foreningens regnskab b. Kursuslederens regnskab 7. Fastsættelse af medlemskontingent 8. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 1 uge før!) 9. Valg til bestyrelse: På valg efter tur er Anna Maria Hansen og Ingrid Hansen 10. Valg af suppleanter: På valg efter tur er Ilse Christensen og Anton Mauritzen 11. Valg af revisor: På valg efter tur Anne Lise Nissen 12. Valg af revisorsuppleant. 13. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen! Foreningen er vært ved efterfølgende kaffebord! Bestyrelsen den 3. marts 2017 WWW.vesteregnens.husflid.dk email: vesteregnenshusflid@gmail.com Dansk Husflidskreds Sydslesvig Hermed indkaldes til Generalforsamling Tirsdag den 6. marts 2018, kl. 20.00 i vort lokale, Oksevejens Skole Alter-Husumer-Weg 207, 24941 Flensburg-Weiche Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren. 4. Godkendelse af årsberetning og regnskab. 5. Drøftelse af aktiviteter i det kommende år. 6. Indkomne forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Vælges for 2 år.) På valg i år er: Næstformand, Ingrid Theis Protokolfører, Monika Hinrichsen 8. Valg af revisor. På valg er: Birthe Fiebrandt (Vælges for 2 år). 9. Eventuelt. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. (Walter Schneider, Twedter Feld 76, 24944 Flensburg) Husflidskredsen er vært ved en kop kaffe / te og en ostemad. Mød talrigt frem og vis dermed, at I støtter vort arbejde. Flensborg, den 1. februar 2018 Med venlig hilsen Bestyrelsen NB: Alm. klubaften fra 19.00 – 20.00 Dansk Husflidskreds Sydslesvig og SSF Sporskifte distrikt inviterer børn og voksne til en PÅSKE - aktivitetsdag lørdag den 10. marts 2018 fra kl. 10.00 – ca. 14.00. Her kan du udfolde dig med at male – klippe – save (dekupørsav) og lime alt det, som du gerne vil have færdig til påske. Materiale til disse aktiviteter vil være til rådighed for alle, som har lyst til at være med. Desuden har vi en del mønstre, som du kan bruge som ide eller også bare overtage direkte til dine egne formål. Sandwich + drikkevarer leverer vi, så alle kan holde en hyggepause ved middagstid. HUSK tilmelding senest den 28. februar 2018 SSF: Klaus Petersen, mobil 0171 7516474 Mail: petersen-k@versanet.de Thomas Hougesen, mobil 0151 67506782 Mail: Hougesen@kirken.de Husflid: Walter Schneider, tlf. 0461-32074 Mail: walterholz2002@gmail.com Sted: Oksevejens Skole, Alter Husumer Weg 207, Flensborg-Sporskifte (i Husflidslokalet/kælderen) Sundeved Husflid Sundeved Husflid gennemfører  for tiden kurser i trædrejning og knipling. Der er et par gange tilbage endnu inden afslutningen lørdag, den 17. marts 2018, hvor der vil være en fælles udstilling fra kl. 10.00 – 15.00 med fri entré på Nydam Skolen i Vester Sottrup. Foreningens årlige generalforsamling finder sted torsdag, den 15. marts 2018 Kl. 19.30 i Aktivitetshuset Alléen, Kirkeallé 9, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse at årsberetning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg til bestyrelsen        på valg er Lydia Stefansen og Lisbeth Godbersen (genvalg modtages) 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde Senest 8 dage før. Formand: Gerd Bargum Petersen tlf. 20 23 23 40 mail: gbp.broue@yahoo.dk   P.b.v. Lisbeth Godbersen Haderslev Husflid Generalforsamling. Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 på Fjelstrupvej 35. Vil du have indflydelse på din forening? Har du ønsker om bestemte ting der skal foregå i foreningen? Vil du være med til at vælge den bestyrelse der tilrette- lægger programmet? Så mød op til generalforsamlingen eller send os nogle forslag. Dagsorden til generalforsamlingen: 1. Velkomst: Valg af ordstyrer og referent. 2. Beretning v. formanden. 3. Aflæggelse af revideret regnskab. 4. Drøftelse af foreningens arbejde det kommende år. 5. Indkomne forslag. a. Nyt navn til foreningen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. a. Valg af næstformand (modtager genvalg) b. Valg af pr. (modtager genvalg) c. Valg af sekretær. d. Valg af suppleanter. e. Valg af revisor og revisorsuppleant. 6. Evt. Ad pkt. 5 Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Husflidsforeningen byder på et mindre traktement. For at vi har mad nok, ville det være dejligt om du tilmeldte dig. Kom og støt op om din forening. Tak. Hyggeaften ved Tina Bonde. Tirsdag den 20. februar kl 19.00. Tag med hvad du har lyst til at lave. Ellers er der mulighed for at lave forskellige sjove ting af friendly plastic. Du kan lave figurer du kan bruge til billeder eller forskellige smykker. Husk tilmelding til Tina Bonde på 40 98 56 50. Foredrag og sange om John Mogensen. Ved Jens Christian Abildskov fra Silkeborg. Tirsdag den 27. februar kl. 19.00 på Bispen. Kreativ messe for kunst håndværk og livsstil på Bispen. Lørdag den 10. kl. 10-17 og søndag den 11. marts. Kl. 10 – 16. Maling på æg ved Tina Elholm Bonde. Torsdag den 15. marts kl. 19.00. Hyggeaften hvor vi doodler ved Tina Bonde. Mandag den 9. april kl. 19.00. Så er der igen en hyggeaften hvor du bare kan tage dit eget håndarbejde med. Men der er også mulighed for at doodle på flere forskellige ting. Bl.a. på disse huse eller på papir til kort. Program for Sundeved Husflid Knipling: 24.2. - 10.3. - 17.3. Nydamskolen, Vester Sottrup Lokale 23 Tilmelding Lydia tlf. 40 15 48 67 Trædrejning: 24+25.2. og 17+18.3. Nydamskolen. Vester Sottrup i Sløjdlokalet Tilmelding Gerd tlf. 20 23 23 40 pbv

Print Sønderjysk Husflid Klik her for at hente nyhedsbrevet FORENINGER: Christiansfeld Husflidsforening Bredebro Husflidsforening Dansk Husflidskreds Sydslesvig Haderslev Husflidsforening Midtals Husflid Midtsønderjyllands Husflidskreds Sundeved Husflid Sønderborg Husflidsforening Vesteregnens Husflidsforening Vojens Husflidsforening Foreningsadresser Forside Bestyrelsen Vedtægter Bladudvalg Foreninger Indlæg til bladet eller til hjemmesiden her, kan sendes til: Jan Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg, tlf. 7447 4206 E-mail: jan.lyngbjorn@gmail.com Her kan du finde nogle af de gamle numre af nyhedsbrevet. Klik på et, og det indlæses:Husflid i Sønderjylland Bestyrelsen FORMAND: Inge Schmidt, Odinsvej 293, 6500 Vojens tlf. 2177 2054, ingekrea@gmail.com NÆSTFORMAND: Gerd Bargum Petersen, Jørgensby 8, 6310 Broager tlf. 2023 2340 GBP.BRAUE@yahoo.dk KASSERER: Bente A. Larsen, Runebakken 48, 6500 Vojens tlf. 2284 0890 hal@webspeed.dk SEKRETÆR: Hanne Brodersen Hansen Skolegade 5, Kliplev. 6200 Aabenraa tlf. 2174 5779 hannebrodersenhansen@gmail.com Margit Sørensen, Solbakken 34, 6230 Rødekro tlf. 7466 5639 margitmohair@gmail.com Lotte Antonsen, Fruerhøj 14, 6430 Nordborg tlf. 7445 9504, mobil 2611 3535 lant@bbsyd.dk Ebbe Norspang, Fjeldstrupvej 35, 6100 Haderslev 2512 1424 tina.bonde@norspang.dk Suppleanter: Ilse Christensen, ilselyst2@gmail.com Ingrid Hansen, ingrid.hansen.brylle@skolekom.dk Revisor: Bladudvalg: Margit Sørensen, tlf. 7466 5639 E-mail: margitmohair@mail.dk Jan Lyngbjørn jan.lyngbjorn@gmail.com Hjemmeside: www.sonderjyskhusflid.dk www.sydslesvighusflid.dk

Liste over formænd og kontaktpersoner Husflid i Sønderjylland Christiansfeld Husflidsforening Formand: Grete Haar Kragh Højvejen 57, 6094 Hejls tlf. 75 57 43 43 Dansk Husflidskreds Sydslesvig Formand: Walther Schneider, Tweder Feld, D-24944 Flensburg, tlf. 0049 461 32074 Haderslev Husflidsforening Formand: Ebbe Norspang Fjelstrupvej 35, 6100 Haderslev tlf. 74 52 90 41 haderslevhusflid.dk Midtals Husflid Kontaktperson: Inga L. Selmer Hammer Løngang 26, 6400 Sønderborg Tlf.: 2048 8118 E-mail: ilseham@gmail.com Sundeved Husflid Formand: Gerd Bargum Petersen Jørgensby 8, 6310 Broager tlf. 20 23 23 40
Sønderborg Husflidsforening Formand: Rasmus Caspersen Sundvænget 10 6400 Sønderborg tlf. 74 48 64 95 Vesteregnens Husflidsforening Formand: Ingrid Hansen Bosholmvej 7, 6261 Bredebro tlf. 7471 1911 Vojens Husflidsforening Formand: Inge SchmidtOdinsvej 293, 6500 Vojenstlf. 2177 2054 is@vgie.dkwww.husflidvojens.dk