SØNDERJYLLAND/SYDSLESVIG

BestyrelsenVedtægterBladudvalgForeninger

Print Sønderjysk Husflid Klik her for at hente nyhedsbrevet FORENINGER: Christiansfeld Husflidsforening Bredebro Husflidsforening Dansk Husflidskreds Sydslesvig Haderslev Husflidsforening Midtals Husflid Midtsønderjyllands Husflidskreds Sundeved Husflid Sønderborg Husflidsforening Vesteregnens Husflidsforening Vojens Husflidsforening Foreningsadresser Forside Bestyrelsen Vedtægter Bladudvalg Foreninger

Indlæg til bladet eller til hjemmesiden her, kan sendes til: Jan Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg, tlf. 7447 4206 E-mail: jan.lyngbjorn@gmail.com Her kan du finde nogle af de gamle numre af nyhedsbrevet. Klik på et, og det indlæses:

Klip fra formandens beretning På generalforsamlingen d. 04. april 2017 i Borgerhuset i Rødekro nævnte formanden at bestyrelsen har holdt flere møder. På møderne er der blevet drøftet flere emner, blandt andet foreningens fremtid, hvor er vi på vej hen, hvilke arrangementer skal vi lave og deltage i, skal vi have nyt navn og hvordan får vi fat i flere medlemmer - gerne yngre - foreningen skulle jo helst ikke lukke og slukke med os. Vi har deltaget i flere arrangementer i løbet af året. Det første vi deltog i var udstillingen i Sønderjyl- landshallen, vi havde sat en spændende og afvekslende udstilling op. Vi var i forhallen, her skulle alle forbi og de gæster som kiggede forbi var tilfredse med det de så og flere gik da også hjem med en ide eller to til deres egne kreativiteter. Tombolaen var fyldt med mange fine præmier - nogle lavet af de forskellige husflids- foreningers medlemmer, andre var samlet ind af Lotte og Ebbe - tak for det. Trædrejertræf blev afholdt i Rødekro Hallen. Vi deltog i Tekstile Højskoledage i Rødding, Valg til bestyrelsen. Da Anton Mouritzen ikke ønskede genvalg blev Bente Appel Larsen valgt. Bente er medlem i Husflid i Sønderjylland. Ingrid Hansen blev nyvalgt som suppleant og revisor. Til sidst takkede formanden bestyrelsen, udstillings- udvalget og udvalg for trædrejertræffet for deres arbejde, uden jer var der ingen Husflid i Sønderjylland.

Drejetræf 2017 For 7. gang afholdt Husflid i Sønderjylland TRÆDREJETRÆF den 29. og 30. April i Rødekro Hallen. Fredag eftermid- dag gik med at gøre klar til weekenden. De tunge gummi- måtter skulle rulles ud i hallen, borde og stole skulle stilles op. Scenen kunne først hentes sent fredag aften, så den blev monteret lørdag morgen. 52 forventningsfulde deltagere indfandt sig lørdag morgen, og fik indrettet deres arbejdspladser. Efter kaffe og velkomst gik alle ud i hallen for at dreje. En gang i løbet af formiddagen og eftermiddagen var der demonstra- tion på scenen ved Per Sepstrup. Emnet til denne weekend var bl.a. forskudt drejning. Per viste hvordan man drejede en svanehalslysetage, samt en dame. Damen fik en gang sort lak, og blev dekoreret med guldcreme og blev afsluttet med indsmøring med olie. Til eftermiddagskaffen lørdag serverede Margit hendes formidable sønderjyske brødtort. Lørdag aften var der fællesspisning for dem, som overnat- tede og for dem der havde lyst til at blive lidt længere. Der blev serveret en gullaschret med kartoffelmos. Bag- efter var der hygge både i kantinen og hallen. I lighed med lørdag, begyndte søndagen med fælleskaffe om morgenen, derefter var der drejning i hallen. Om formiddagen viste Per hvordan man laver en brodåse, og om eftermiddagen en ske i oliventræ. Til eftermiddagskaffen havde vi engageret Aksel Kristiansen med sin pandekage- maskine. I løbet af en halv time havde han lavet pandekager til 50 personer. Efter kaffen søndag var der oprydning i hallen og Drejetræf 2017 sluttede kl. 16.00. Tak til Sminge Inventar og Maski- ner for drikkevarer til alle måltider, til Hestehavegård som forsynede os med æbler. En stor tak til Inge, Margit og Else, som sørgede for det kulinariske, og alle de frivil- lige som hjalp med opstilling samt oprydning. Til slut stor tak alle udvalgsmedlemmer for deres store arbejde med at organisere hele arrangementet. p.u.v Gerd Bargum Petersen

Sundeved Husflid Den 18. marts havde vi afslutning på vore aktiviteter i trædrejning og knipling. Vi sluttede med en lille udstilling på Nydam-skolen, hvortil vi havde inviteret forskellige gæsteudstillere. Der var aktivitet både i sløjdlokalet, samt i et klasselokale hvor hhv. trædrejerne samt kniplepigerne havde travlt. På generalforsamlingen den 21.3. var der udskiftning ibestyrelsen. I stedet for Heidi Thomsen blev Leif Hansen nyvalgt til bestyrelsen. Vi ønsker Leif tillykke medvalget, og ser frem til godt og frugtbart samarbejde. p.b.v Gerd Bargum Petersen Sønderborg husflid Vi havde FORÅRSUDSTILLING fredag d. 28. April. Stefan Kleinschmidt, som er kulturudvalgsformand i Sønderborg kommune åbnede udstillingen, i vores dejlige lokaler på Reimersskolen. Der var mødt mange husflidsfolk op, men der kom knap så mange gæster som der plejer. Til gengæld hyggede de fremmødte sig meget og nød kaffen med en masse godt hjemmebag til. Alt i alt en god afslutning på vintersæsonen, og enkelte hold har slet ikke tid/lyst til, at gå på sommerferie endnu.

Woodsculpture 2017 Igen i år vil vi være tilstede på havnen foran slottet i forbindelse med Wood-sculpture 2017. Aftalen med arrangøren er, at vi er der tirsdag eftermiddag, samt fredag hele dagen. Kom og besøg på havnen. Arrangementet finder sted den 18. til 24. Juni. Delta- gerne i år vil igen være medlemmer fra de 3 husflids- foreninger i Sønderborg Kommune. Gerd Bargum Petersen